Simpson

Simpson to pochodzący ze Stanów Zjednoczonych producent urządzeń do przygotowania mas formierskich do formowania na wilgotno, tzw. bentonitowych mas formierskich.

Od czasu wprowadzenia na rynek w 1912 roku swojej pierwszej mieszarki do pracy intensywnej typu Muller firma cały czas pozostaje w czołówce pod względem wdrażanych innowacji.

Dzięki setkom zgłoszonych patentów i dziesiątkom tysięcy maszyn zainstalowanych w ponad 65 krajach, urządzenia firmy Simpson wyznaczają standardy w zakresie jakości, wydajności i niezawodność.

Oprócz urządzeń Stacji Przerobu Mas, Simpson oferuje także rozwiązania do regeneracji piasku oraz sprzęt laboratoryjny dla odlewni do badania właściwości mas formierskich.

Wysokowydajna mieszarka pobocznicowa o dużej intensywności do pracy cyklicznej.

Mieszarka Simpson Speedmullor łączy w sobie wszystkie najlepsze cechy mieszarek cyklicznych o dużej intensywności — wydajność mieszania i efektywność energetyczną rozcierania z produktywnością mieszarki o dużej prędkości i wysokiej intensywności. Speedmullor produkuje lepszą masę formierską, bardziej równomiernie i taniej niż mieszarki turbinowe o tej samej wydajności.

Intensywne mieszanie w mieszarce Simpson Speedmullor odbywa się za pomocą poziomo zamontowanych kół rozcierających dociskających masę do ścianki mieszarki. Rozbijanie i mieszanie masy zapewnia szereg pługów zamontowanych na głowicy mieszarki. Obracające się z dużą prędkością koła rozcierające i lemiesze zapewniają pełne rozłożenie bentonitu oraz pozostałych dodatków.

 • Krótsze czasy cykli mieszarki Speedmullor zapewniają wysoką wydajność, umożliwiając bardziej zwartą instalację i obniżone koszty inwestycji oraz instalacji.
 • Mieszarka Speedmullor może być wyposażona w system chłodzenia, który podczas cyklu wprowadza do wsadu duże ilości powietrza o niskiej prędkości. Ta funkcja zapewnia dodatkowe chłodzenie, jeśli spodziewane są dłuższe cykle lub występuje wysoka temperatura otoczenia.
 • Wodę i bentonit wprowadza się bezpośrednio do masy, co zapewnia ich szybsze rozprowadzenie, skraca cykl i powoduje lepsze wykorzystanie dodatków.

Więcej informacji na temat mieszarki Simpson Speedmullor znajdziecie Państwo na stronie Simpson Technologies: https://www.simpsongroup.com/equipment/sand-preparation/simpson-speedmullor


Mieszarka krążnikowa do pracy cyklicznej Simpson Mix-Muller

W odlewniach małych i średnich lub w skomplikowanych zastosowaniach z punktu widzenia przygotowania masy formierskiej wszechstronność okazuje się mieć kluczowe znaczenie. Urządzenie Simpson Mix-Muller® zostało starannie zaprojektowane i dobrane tak, aby osiągnąć maksymalną wydajność, wszechstronność i efektywność energetyczną w tego typu zastosowaniach.

Zaprojektowane z myślą o przygotowywaniu wsadów o większych rozmiarach przy dłuższych czasach cykli, w celu zapewnienia lepszej kontroli i konsystencji masy. Większe partie zapewniają wyższą stabilność jakościową form między sobą oraz innych zmiennych parametrów w masie zwrotnej. Dłuższe czasy cykli zapewniają lepszą kontrolę. Adaptacyjne oprzyrządowanie zapewnia elastyczność w dostosowywaniu się do zmian w składzie wsadu i zmian właściwości.

Koła mieszarki Simpson Mix-Muller osadzone są na niezależnych, sprężynowych zawieszeniach. W miarę zwiększania się objętości i wytrzymałości masy formierskiej, koła reagują podniesieniem się i zwiększeniem nacisku na masę. Jest to wszechstronne i niedrogie źródło energii mieszania, które zapewnia działanie ugniatające i ściskające podczas mieszania.

Szerokie koła zapewniają ściskanie i ścinanie. Ponadto są one ustawione nieco poza ich prawdziwym promieniem, więc podczas obrotu ślizgają się, zapewniając działanie rozcierające. Wewnętrzne krawędzie kół pokonują krótszą drogę niż zewnętrzne krawędzie kół, co powoduje działanie łopatkowe na powierzchni czołowej kół.

Wymienne, modułowe pługi zbrojone węglikiem wolframu zapewniają intensywne mieszanie i minimalizują koszty konserwacji.

Więcej informacji na temat mieszarki Simpson Speedmullor znajdziecie Państwo na stronie Simpson Technologies: https://www.simpsongroup.com/equipment/sand-preparation/simpson-mix-muller


Mieszarka krążnikowa do pracy ciągłej Simpson Multi-Mull

Odlewnie produkujące średnie i bardzo duże ilości odlewów na automatycznych liniach formierskich o dużej wydajności, wymagają dużych ilości masy formierskiej i maksymalnej wydajności od stacji przerobu mas. Mieszarka Simpson Multi-Mull® została specjalnie zaprojektowana do ciągłego dostarczania średnich i bardzo dużych ilości masy formierskiej o wysokiej jakości wykorzystując tę samą skuteczną technikę mieszania, co mieszarka Simpson Mix-Muller®.

W miarę jak linie formierskie stają się coraz większe i szybsze, nowoczesne odlewnie mają coraz większe zapotrzebowanie na wysokiej jakości masę formierską produkowaną przy najniższych możliwych kosztach. Odlewnie korzystające z mieszarek do pracy cyklicznej (wsadowych) spotykają się z przestojami produkcji, kiedy nie są w stanie zapewnić odpowiedniej ilości masy formierskiej i jednocześnie nie mają odpowiedniego zapasu masy. Ponadto mieszarki okresowego działania powodują niejednorodność parametrów masy formierskiej, co negatywnie wpływa na jakość odlewów.

Dwa zestawy przeciwbieżnych narzędzi mieszających zapewniają intensywne mieszanie i ciągłe rozdrabnianie dużej ilości masy formierskiej przebywającej w mieszarce, aby pozbyć się efektu „first-in first-out” i wyeliminować zmieniające się właściwości masy zwrotnej. W oparciu o czujniki monitorujące obciążenie silnika, system sterowania reguluje stopień otwarcia drzwiczek wyładowczych tak, aby utrzymać stałą ilość masy wewnątrz mieszarki i/lub dostosować czas przetrzymywania masy w mieszarce wymagany dla różnych zastosowań.

Mieszarka Simpson Multi-Mull daje następującą przewagę nad innymi rozwiązaniami:

 • Zapewnia ciągłą dostępność masy formierskiej o najwyższej jakości i jednorodności
 • Znacznie niższy koszt produkcji masy formierskiej niż w przypadku innych rozwiązań
 • Mniejsze zużycie energii
 • Nie traci się czasu na ważenie, zasypywanie, rozładowywanie, wstępne mieszanie, dozowanie wody
 • Znaczne zmniejszenie liczby komponentów systemu.
  Przykład: mieszarka Multi-Mull = 23 komponenty vs. mała mieszarka od pracy cyklicznej = 85 komponentów
 • Obniżenie kosztów instalacji i ograniczenie konserwacji
 • Skrócenie przestojów skutkujących utratą zysków

Więcej informacji na temat mieszarki Simpson Multi-Mull znajdziecie Państwo na stronie Simpson Technologies: https://www.simpsongroup.com/equipment/sand-preparation/simpson-multi-mull


Chłodziarka masy formierskiej Simpson Multi-Cooler

Chłodziarka masy Simpson Multi-Cooler® została zaprojektowany tak, aby zapewnić mieszarce masę schłodzoną do temperatury umożliwiającej optymalne mieszanie, wstępnie ujednorodnioną w celu wyeliminowania wahań masy zwrotnej i o zawartości wody w zakresie wąskich tolerancji.

Simpson Multi-Cooler to chłodziarka ciągłego działania, w której chłodzenie oparto na zasadzie odparowania wody, posiadająca wiele innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, które poprawiają masę formierską i umożliwiają produkcję odlewów o wyższej jakości.

Główne cechy konstrukcyjne obejmują:

 • Wstępne mieszanie z mieszaniem wstecznym zapewnia ciągłą kontrolę czasu retencji w celu maksymalizacji wydajności chłodzenia
 • Intensywne mieszanie masy w celu usunięcia niespójności i stworzenia bliskiego kontaktu między masą, powietrzem i wilgocią, aby zmaksymalizować możliwości wymiany ciepła
 • Ciągłe monitorowanie temperatury masy wchodzącej oraz intensywna fluidyzacja masy przebywającej w chłodziarce pozwala na wysokowydajne chłodzenie do temperatury poniżej 120°F (49°C) lub 10°C powyżej temperatury otoczenia
 • Kontrolowane zraszanie wodą w celu absorpcji ciepła i kontrolowanie procentu wilgotności masy wylotowej do 2,0% +/-0,2%
 • Zaprojektowane z myślą o trwałości, łatwości użytkowania i niskich kosztach konserwacji, a także zwarta konstrukcja, która łatwo integruje się z istniejącymi systemami Stacji Przerobu Mas.

Ciągłe mieszanie i przetrzymywanie w chłodziarce dużej ilości masy z wielu form eliminuje efekt „first in, first out” i zapewnia całkowitą jednorodność masy zwrotnej przed mieszaniem ostatecznym w mieszarce.

Zintegrowany system kontroli wilgoci Simpson

W pełni zintegrowany z chłodziarką Multi-Cooler jest system kontroli wilgotności Simpson (MCS). To zaawansowane rozwiązanie zostało zaprojektowane przy użyciu najnowszej technologii i wykorzystuje dane dotyczące temperatury i przewodności (wilgotności) masy. Dane są uzyskiwane z masy przebywającej w chłodziarce, w celu ciągłego monitorowania i korygowania w czasie rzeczywistym ilości dodawanej wody. Wszelkie większe wahania wilgotności i temperatury wchodzącej masy są kompensowane, a prawidłowa ilość dodawanej wody jest automatycznie obliczana. MCS jest w stanie utrzymać dokładną kontrolę wilgotności masy wychodzącej z chłodziarki Multi-Cooler.

System kontroli wilgotności (MSC) monitoruje temperaturę powietrza wydalanego z chłodziarki, która jest skorelowana z rzeczywistą temperaturą masy przebywającej w chłodziarce Multi-Cooler. MCS mierzy także w sposób ciągły przewodność masy przetrzymywanej w chłodziarce i oblicza zapotrzebowanie na wodę, które jest automatycznie przesyłane do dostarczonego przez firmę Simpson dozownika wody.

Więcej informacji na temat chłodziarki masy Simpson Multi-Cooler znajdziecie Państwo na stronie Simpson Technologies: https://www.simpsongroup.com/equipment/sand-preparation/simpson-multi-cooler-sand-cooler


System Kontroli Parametrów Masy Bentonitowej „Simpson Hartley Online Control & Automation”

System „Simpson Hartley Online Control & Automation” został zaprojektowany do precyzyjnego badania zagęszczalności masy, ilości dodawanego materiału wiążącego oraz wody oraz zapewnienia pełnej automatycznej kontroli and całym procesem mieszania i przygotowania masy formierskiej. System ponadto bada i zapisuje wytrzymałość masy na ściskanie oraz wilgotność.

System pozwala na:

 • Dokładną i automatyczną kontrolę przygotowanej masy formierskiej.
 • Połączenie Stacji Przygotowania Masy z Linią Formierską dzięki czemu masa formierska o zadanych parametrach jest przygotowywana tylko wtedy, kiedy jest na nią zapotrzebowania z linii formierskiej.
 • Automatyczny pomiar i sterowanie parametrami masy.
 • Dostęp do danych, które mogą być pomocne w określeniu przyczyny braków odlewów, spowodowanych masą formierską.

Więcej informacji na temat Systemu „Simpson Hartley Online Control & Automation” znajdziecie Państwo na stronie Simpson Technologies: https://www.simpsongroup.com/equipment/sand-preparation/hartley-online-control-system


System Regeneracji Piasku Ciągłego Działania Simpson Pro-Claim

Największym odpadem z procesu odlewniczego jest piasek lub materiał ceramiczny, stanowiące zazwyczaj około 70% całkowitej objętości odpadów. Z punktu widzenia ochrony środowiska coraz trudniejsza staje się utylizacja tak dużych ilości odpadów. Ale odpady to nie jedyne wyzwanie związane ze zużytym piaskiem formierskim. Zastąpienie tego piasku odpowiednią ilością nowego w celu utrzymania stałych właściwości masy formierskiej może być dość kosztowne. Podobnie rosną koszty innych materiałów eksploatacyjnych, takich jak bentonit, chemiczne materiały wiążące lub żywice. Na szczęście większość piasków formierskich nadaje się do recyklingu i można je skutecznie ponownie wykorzystać.

W porównaniu z regeneracją termiczną, której koszt zwykle waha się w granicach 6,00–8,00 USD za tonę, Simpson Pro-Claim, pozwalający uzyskać poziom kosztów około 1,00 USD za tonę, jest znacznie bardziej opłacalnym rozwiązaniem, które nie wymaga dodatkowej obróbki końcowej, takiej jak przesiewanie lub chłodzenie, ani nie jest wymagane dodatkowe pozwolenie.

Regeneratory piasku Simpsona działają na zasadzie płukania pneumatycznego. Są kompaktowe, łatwe w montażu, działają w sposób ciągły i nie wymagają operatora ani częstej konserwacji.

Ich główne cechy są następujące:

 • Obniżają koszty. Pozwalają ograniczyć ilość kupowanego piasku świeżego oraz zmniejszają koszty transportu.
 • Są przeznaczone do pracy ciągłej. Z uwagi na brak operatora pozwalają obniżyć koszty personelu.
 • Zalety techniczne. Poprawiają jakość odlewów bez korzystania z procesu termicznego.
 • Są odpowiedzialne za środowisko. Zmniejszają ilość piasku odpadowego przy niższej ilości wykorzystanej energii.

Więcej informacji na temat Systemu Regeneracji Piasku firmy Simpson znajdziecie Państwo na stronie Simpson Technologies: https://www.simpsongroup.com/equipment/sand-reclamation

Zapraszam Państwa do kontaktu z FOUNDRY PARTNER w celu umówienia spotkania z naszym przedstawicielem.

FOUNDRY PARTNER | +48 507 024 183 | piotr.jankowski@foundrypartner.pl